pondělí 25. ledna 2021

Dezinformace ministra Blatného vs. věda

Nechce se mi zase strávit neděli psaním něčeho tak dlouhého, jako minule, ale asi to není od věci aspoň v rychlosti.

Předně vás odkážu na velmi propracovaný článek o historii příčin smrti na iRozhlas: Od moru ke covidu.

Autonehody

Blatný se snaží navodit, že za nárůst úmrtí mají nějaký zásadní vliv smrtelné dopravní nehody. No a teď fakta:

 • obětí dopravních nehod bylo 532 v roce 2019, ale jen 470 v roce 2020.
 • říjen 53 vs. 38 obětí
 • listopad 52 vs. 36
 • prosinec 35 vs. 32

Jinak řečeno, oběti dopravních nehod se na nadúmrtích podílí přesně naopak - snižují je. Čili - počet obětí z jiných příčin musel být naopak o rozdíl vyšší. 

Tvrzení ministra je tak absurdní, zlé a ostudné, že by měl okamžitě odstoupit.


Zdroj: https://www.irozhlas.cz/nehody#

Sebevraždy

O sebevraždách Blatný sice nemluvil, patrně protože oficiální data zatím chybí. V médiích se během roku objevovaly zprávy, že je možné i ztrojnásobení. Tomu se nelze divit, úmrtí v rodinách, deprese, pochybnosti o budoucnosti, všudypřítomný stres, to vše by k tomu mohlo přispět. Jenže ...

Toto jsou data jen ze Středočeského kraje, nic víc jsem bohužel nebyl schopen najít - podle nich se počet sebevražd překvapivě snížil. Buď to tak opravdu je, nebo data ještě nejsou úplná, jiné vysvětlení nemám, každopádně zatím nic nenasvědčuje, že by počet nějak výrazně vzrostl. Zdroj: https://www.policie.cz/soubor/tk-leden-2021-2-pdf.aspx

Celkové počty sebevražd do roku 2018 viz https://www.czso.cz/csu/czso/sebevrazdy_zaj

Nadúmrtí jiných zemí


Jednoduše procentuelně oproti předchozím pěti letům zde: https://ourworldindata.org/grapher/excess-mortality-p-scores?tab=chart&stackMode=absolute&country=BEL~BGR~HRV~CZE~DNK~England%20%26%20Wales~FRA~DEU~HUN~ISR~ITA~NLD~NOR~POL~SVK~ESP~CHE~USA&region=World

Mutace

Existují vážné obavy z toho, že bude docházet k dalším a dalším mutacím, a to přestože koronaviry nemutují tak intenzivně jako chřipka. 
Je to dáno kombinací jeho vlastností a mírou jeho rozšíření
 • dlouhá inkubační doba, takže hostitel běhá mezi dalšími "kandidáty", aniž by věděl, že je nakažený
 • hostitel je infekční už v části inkubační doby, tj. nemá příznaky, ale vydechovaný vzduch i sliny mohou nakazit další lidi.
 • dlouhá infekční doba - výjimečně až tři týdny, nejčastěji je to "jen" 7-12 dní
 • rozšíření viru po celém světě mezi ohromný počet hostitelů v různých prostředích

Více viz https://www.osel.cz/11558-nova-nebezpeci-z-bazin-covidovych-prizraku.html 

Pozor ještě na jednu věc - vir není žádný stratég ani konspirátor. Je spíše podobný miniaturnímu strojku, který se umí replikovat - prostě s pomocí lidských buněk vyrobí víc takových strojků, a občas má nějaký náhodnou "chybičku".

Strojek s takovou chybičkou se ovšem může ukázat jako ještě lepší než originál za nějakých okolností - například bude odolnější vůči mrazu a krom toho začne více zabíjet skupinu hostitelů s nějakou vlastností, třeba děti. To druhé pro něj sice není výhodné - postupem času projde populací a vyhyne, protože vyvraždí všechny své hostitele a zbytek bude imunní. Ovšem jeho obětem to nijak nepomůže.

Samozřejmě tím netvrdím, že taková varianta vznikne, je to jen jedna z mnoha možností. Jiná možnost je, že nějaká jeho varianta bude naopak méně smrtelná, postupně vytlačí ty současné, a Covid-19 se tak stane vcelku běžnou "chřipkou" (koronaviry vůbec nejsou příbuznými chřipky, je to jiný nepříbuzný druh, proto v uvozovkách). 

I z toho důvodu je třeba jednotlivé mutace a varianty viru sledovat. Mj. se tak dá zjistit i třeba která část viru se často mění a co která změna vlastně dělá s jeho vlastnostmi. Do budoucna by to mohlo vést i k tomu, že vývoj bude možné částečně předvídat.

Lockdown

Tento pojem nemá vůbec konzistentní význam - obvykle to znamená nějakou sadu velmi omezujících pravidel, jenže v každé zemi jsou úplně jiná. Vzniklo už několik studií, které se zabývají účinností takových pravidel v různých zemích, ale ve většině, které jsem četl, jsou poměrně velké nedostatky - není divu, že nic nedokazují.

Obvyklé problémy:

 • hledání lineární korelace mezi omezením a úbytku počtu nakažených do dvou týdnů
  • ignoruje možnou nelineární závislost
  • ignoruje možné tranzitivní závislosti
  • ignoruje možný multiplikační efekt více jevů
  • ignoruje načasování opatření
 •  chybí zohlednění stavu, ve kterém bylo opatření zavedeno 
  • preventivně nebo v důsledku
  • při 0,1% nebo 1% nakažených
  • letní nebo zimní měsíce
  • závěr jara nebo začátek zimy
  • podnebí
  • aglomerace nebo venkov, způsob života

Nelineární závislosti

Korelační koeficient je záležitost lineární, byť dokáže detekovat i některé nelineární závislosti, je docela omezený.

Tranzitivní závislosti

Nevím teď, jaký pojem se pro toto používá v matematické statistice, pojem tranzitivní závislost je ale dobře známý z modulárních systémů, obzvlášť architekti software si na nich často "vylámou zuby".

V principu jde o to, že tranzitivní závislost není přímo vidět, ale její vliv je "spuštěn" viditelnou závislostí, která sama o sobě žádný takový efekt nemá, nebo je zanedbatelný. Leč za nějaké vcelku nenápadné podmínky ... ajaj, z hlubin vynoří se monstrum.

Multiplikační efekt

Některé jevy násobí svůj účinek navzájem. To se hrozně špatně dokazuje, většinou je třeba opřít se ještě o jiné důkazní možnosti, i hypotetické, které samy o sobě budou vyžadovat další studium.

Načasování

Pokud vám to pořád není dost složité, ano, ještě jedna věc hraje obrovskou roli - načasování. Jarní "lockdown" v ČR byl pravděpodobně přehnaný, byť protiepidemicky efektivní. Hodí se připomenout, že tehdy jsme sice šli z velmi malých čísel, ale zároveň jsme měli oprávněné obavy, co nás vlastně čeká.

Na druhou stranu říjnový přišel příšerně pozdě - leč! - zkuste si do SEIR modelu zadat známé hodnoty a pak se podívat, co se tu mohlo stát - mrtvých mohlo být přes 100 tisíc; a pořád se to stát může, pokud uděláme nějakou katastrofální chybu. Pořád si nevedeme vůbec dobře, viz obrázek níže, vygenerovaný z oficiálních dat. Je na něm i dobře vidět, že nejen že každá chyba způsobí vlnu úmrtí, ale také to, že vlna poté neskončí a ještě dlouho po ní zůstává zvýšená úmrtnost obyvatel, tak jak postupně umírají lidé v nemocnicích po dlouhém boji s nemocí.