sobota 20. února 2021

Pohled do zpětného zrcátka - jak si s eskalací epidemie poradily úspěšné země?

Proč selhává Česká republika

Pokusím se v tomhle textu vyhýbat hledání viníků - epidemie je společenská záležitost, ne jen individuální, jelikož společnost sestává z jednotlivců. Každý jednotlivec je zodpovědný za bezpečnost společnosti svým malým dílem, leč pokud se chová nezodpovědně, jeho podíl výrazně roste a celou společnost ohrožuje.

Z toho v důsledku vyplývá i svoboda ve společnosti - pokud se lidé chovají nezodpovědně v domnění, že je to jejich svobodou, v důsledku tím ohrožují i svobodu společnosti, která tak může dospět až ke kolapsu; svoboda všech jednotlivců tím skončí.

Proč tedy jako celek selháváme? Obecně protože reagujeme pozdě a neúměrně situaci.


První graf je víceméně samovysvětlující. Byť si tyto země nechaly rozběhnout epidemii podobně jako my, žádná stejnou chybu neudělala opakovaně v takové míře a každá ji dostala do takových čísel, kdy již byla schopná udržet ji pod kontrolou. 

Po chvíli prohlížení jsem si řekl, že si "po selsku" určím hranici eskalace epidemie na sedmidenní incidenci 150 nakažených na 100 tisíc obyvatel. Jako zvládnutí epidemie pak budu brát to, že se země zvládne dostat opět pod tuto hranici. Samozřejmě, tato mez je čistě subjektivní, leč ...

Ve druhém grafu jsem barevnými čárami označil nějaký bod zlomu ve zdravotní péči - o něm víme, že následuje až po několika týdnech od zavedení opatření, nicméně nejde o příčinu a důsledek - opatření mají vliv na poměrně dlouhé období. 

Zajímavý je ale i obrat zpět k horšímu. Čili - co nejvíce pomohlo a nejvíce uškodilo v ČR?

Červená čára, jarní vlnka

Co se dělo v okolí červené čáry, tj. vyznačeného maxima obsazení jednotek JIP? 

 • 11. až 19. 3. 2020 
  • výrazné omezení prodeje, omezení cestování, uzavření škol
  • omezení pohybu (se značnou benevolencí)
  • povinné nošení roušek
  • některé výrobní provozy omezily výrobu
  • testování zdarma pro lidi s příznaky.
  • k eskalaci dle mého kritéria vůbec nedošlo
 • 7. 4. 2020 
  • začátek uvolňování restrikcí
  • epidemie i po uvolnění restrikcí dále oslabuje

Je vidět, že pokud byla opatření zavedena včas, byla velice účinná. Též upozorňuji na to, že jsme šli "jaru naproti", čili přírodní podmínky též hrály v náš prospěch dokonce i naše prosperita byla zachráněna, byli jsme "best in covid".

Modrá čára, září a říjen

Již letmý pohled na poslední třetinu roku nutí k zamyšlení, zda tlaky některých organizací i jednotlivců, které se snažily přimět vládu k co nejdřívějšímu rozvolnění, byly vedeny snahou udržet ekonomiku funkční ... nebo ji naopak co nejvíc poškodit. Nebo zkrátka hloupostí, naivní představou, že "už to máme za sebou".

 • srpen 2020
  • Jaroslav Flégr v médiích varuje před rizikem eskalace a další evoluce viru s návratem dětí do škol a příchodem podzimu. Sklízí výsměch, stejně jako řada dalších expertů i z jiných oborů. 
  • pomalu - leč viditelně - začíná stoupat počet nakažených
 • 1. 9. 2020 
  • spuštění školní výuky bez omezení
 • 30. 9. - 5. 10. 2020
  • vyhlášení nouzového stavu
  • omezení společenského života, kulturních a sportovních akcí
  • vrací se nošení roušek 
 • 2. - 10. 10. 2020
  • volby 
 • 12. - 22. 10. 2020
  • sekvence polovičatých velmi detailních opatření den za dnem, zatímco epidemie stále nabírá tempo
  • zákaz prezenční výuky ve školách kromě mateřských škol a dalších výjimek
  • zákaz hromadných akcí
  • omezení pohybu (opět se značnou benevolencí) 
  • zákaz maloobchodu kromě výjimek 
 • 28. 10. - 7. 11. 2020
  • vrchol epidemie je poměrně dlouhý, což je pravděpodobně způsobeno extrémním rozšířením viru, který se šíří v rodinách i kolektivech.
 • 8. 11. 2020
  • epidemie začíná výrazně zpomalovat
 •  25. 11., 30. 11., 3. 12. 2020
  • návrat žáků do škol
  • otevření obchodů

Leč co se nestalo ... pokles se zastavil a obrátil se k další eskalaci. Jen tato do konce nedotažená vlna epidemie trvala zhruba od poloviny září do poloviny prosince, čili dlouhé tři měsíce. Jestli tohle někomu přijde výhodné z jakéhokoliv pohledu, je blázen.

Ponaučili jsme se? Vůbec ne!

Zelená čára, Vánoce

Jak jsem již řekl, předchozí vlna ve skutečnosti neskončila, protože předčasná rozvolnění, odůvodněná vánočními nákupy odstartovala další eskalaci. Šťastné a veselé vůbec nebyly šťastné ani veselé, spíše stresující a opatrné, nicméně nenechali jsme si je ujít. Výsledek se brzy dostavil.

 • 9. 12. 2020
  • začíná prudký obrat průběhu epidemie a pokles je okamžitě nahrazen prudkým růstem
 • 16. 12. 2020
  • spuštěno antigenní testování (zpětně se ukazuje, že pro zvládnutí epidemie je naprosto bezzubé, jelikož pozitivní jsou jen zjevně příznakové osoby).
 • 21. 12. 2020
  • zákaz prezenční výuky
 • 4. 1. 2021
  • návrat žáků 1. a 2. tříd ZŠ a speciálních škol
 • 10. 1. 2021
  • vrchol epidemie je tentokrát krátký a ostrý
  • počet pacientů v nemocnicích je ale vyšší než ve vlně minulé - ukazuje se, že ze statistik jsou vyřazování pacienti, kteří již nejsou pozitivní, ale léčí se z následků nákazy, někteří zůstávají ve vážném stavu.
 • 20. 1. 2021
  • útlum epidemie začíná zpomalovat
  • média a politikové napříč spektrem se baví o uvolnění restrikcí, obzvlášť o otevření obchodů a spuštění prezenční výuky, na varování expertů z různých oborů neslyší
 •  30. 1. 2021
  • pokles se opět pozvolna obrátil do nárůstu
  • destabilizační vliv má agresivnější varianta viru a pravděpodobně i silné mrazy (suchý vzduch), výrazně usnadňující jeho šíření

Děsivá prognóza čtvrté vlny

 • stav k 20. 2. 2021
  • od 1. 10. 2020 jsme se nedostali na zvladatelnou úroveň
  • redistribuce pacientů zkolabovala
  • přeplněné nemocnice odmítají pacienty, nedoléčené propouští do domácí péče
  • prudce roste denní počet mrtvých
  • česká koruna ztrácí stabilitu
 • bez včasné radikální reakce 
  • se dostaneme za hranice zdravotní péče
  • jak bylo vidět v předchozích vlnách, i tato vlna bude trvat měsíce
  • hrozí další mutace, obzvlášť přizpůsobení viru jarnímu a letnímu počasí
  • ekonomické škody nebude možné napravit ani za 10 let
  • škody na vzdělání ovlivní nikoliv jeden ročník života studenta, ale několik
  • škody na zdraví obyvatelstva z nás učiní zemi bez perspektivy, nezajímavou pro investory
 • s opožděnou, ale odpovídají reakcí
  • včasnou reakci již nestihneme, je pozdě.
  • alespoň minimalizujeme škody - a to ve všech úhlech pohledu

úterý 16. února 2021

Lockdown - celorepublikový a ihned

Co je to "lockdown"

 • česky uzamčení
 • princip: výrazně omezit mobilitu lidí, tím i počet kontaktů a rychlost šíření viru
 • nouzové řešení - má zásadní negativní vliv na ekonomiku, školství, veškerý život v oblasti
 • důrazný lockdown v délce trvání obvyklé inkubace+doby léčby efektivně zastavuje eskalaci epidemie
 • čím dříve je zaveden, tím kratší může být, musí na něj však navázat velice dobře nastavená opatření

České verze

 • dosud spíše napodobeniny
 • všechny vedly spíše ke zkomplikování života obyvatel než k efektivnímu omezení epidemie, nicméně i tak zabraly
 • při jejich včasném nasazení by měly výrazně lepší výsledek i bez "výjimek z výjimek"
 • vlny:
  • I. vlna: omezení nebyla až tak silná, výrazně převážila riziko, které však tehdy nebylo známé. 
  • II. dvojvlna: omezení zavedená o zhruba tři týdny pozdě, chybně nastavená pravidla, měnící se den za dnem. Soustředění se na ekonomickou pomoc, nikoliv na zdravotní, předčasné uvolnění i tak chybně nastavených pravidel.
  • III. vlna: začíná teď velmi pozvolna, ale velmi pravděpodobně bude horší než předchozí. Rizikem je prakticky plné obsazení nemocnic a zároveň extrémní rozšíření nákazy.
 • pozor na zkušenosti ze stability počítačových systémů (i jiných) - při překročení určitě meze zátěže jen samotný management redistribuce zátěže je tak náročný, že systém již nutně musí zkolabovat a není jiná možnost.
  • psal jsem diplomovou práci, která se věnovala včasné diagnostice bodu, kdy toto hrozí, a rozhodování, zda lze vůbec riskovat další iteraci s tím, že se vývoj může s určitou pravděpodobností obrátit
  • není těžké si domyslet, že tak jako nechceme, aby nám havaroval stroj za několik milionů, nechceme ani skládat mrtvé na chodbách a do mrazáků; kapacita každého takového kritického systému musí být tudíž výrazně vyšší než jeho provozní stav - překročení 50% lze brát jako velmi zásadní varovný signál.

https://www.covdata.cz/evropa.php#cz,il,de

Že prý lockdowny nefungují?

 1. Pokud by nefungovaly, nikdo by je nedělal. Jak a s jakým nastavením je ta která země nebo oblast dělala, se můžete podívat tady
 2. WHO varuje před dlouhodobými lockdowny, nikoliv před lockdowny jako takovými
 3. Objevují se fake news o Izraeli, vývoj v Izraeli máte ale v grafu nahoře. Izrael teprve nyní otevírá školky a první dva ročníky základních škol, ale pouze v zónách, kde je nejméně 70% lidí očkovaných.
 4. Piráti si v jednu chvíli velmi oblíbili jako vzor Belgii, bohužel si za příklad vzali jen to, co dobře znělo. Podobně jsou na tom i ostatní opoziční strany, zatímco Babišova vláda více slibuje než jedná a prakticky udržuje zemi v chybně nastaveném lockdownu už měsíce.
 5. Můžete si zkusit najít libovolnou zemi a sami posoudit, jaká opatření v nich vedla k výraznému útlumu rozběhnuté epidemie - vždy v tom hrají roli velice striktní pravidla.

Automatický překlad německých pravidel tak, jak se na nich dohodly spolkové vlády:

 

 Alternativy

 • udržovat míru nákazy na co nejnižších číslech tak, aby nehrozila eskalace, případnou eskalaci včas a efektivně zastavit
 • zrušit omezení emisí krematorií, šlechtit další varianty viru bez možnosti jakkoliv předpovídat jejich agresivitu, schopnosti, smrtnost, atd., pouze sbírat mrtvoly a nedůstojně je likvidovat jako odpad, neboť na důstojná rozloučení s blízkými nebudeme mít čas ani prostor.
 • nadále lavírovat a živořit a doufat, že na jaře vir možná zmizí s postupným proočkováním obyvatelstva; existují opět vážné obavy, že se to nestane a díky vysokému rozšíření viru se některé jeho varianty přizpůsobí podmínkám. Takové už dokonce existují.

Jakkoliv druhá alternativa zní cynicky, vláda tak opravdu učinila. Nyní se k ní přidává opozice s naivní představou, že za vše může jen nedodržování pravidel a pokud se pravidla změní (přesněji uvolní), lidé je opět dodržovat začnou. Nyní zpět do reality.

Realita

 • Opět pozvolna roste rozšíření nákazy
  • dva až tři týdny poté poroste i počet obětí, a to i pokud se zdravotní péče nezhroutí
  • prudký nárůst z už tak vysokých čísel právem vzbuzuje obavy
 • Opět jako stát nereagujeme, resp. reagujeme po eskalaci, ne na varování před ní.
  • to se zdaleka netýká jen vlády, ale i opozice, hygieniků, praktiků, ředitelů škol, atd.
 • Převažuje agresivnější varianta.
 • Nemocnice jsou plné pacientů
 • Pozitivita dětí je stejná jako u dospělých, bývají déle infekční, ale s menší intenzitou, což paradoxně ztěžuje jejich detekci antigenními i PCR testy.
 • Leden a únor činí pravidelně problémy i při chřipkových epidemiích, pravděpodobně v důsledku nedostatku vitamínu D, suchého vzduchu, atd.
 • https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.5694/mja2.50823

  Řešení - tady a teď

Překvapivě je už celou dobu zpracované a ověřené v několika zemích. Řešení je přijatelné i pro obyvatelstvo, protože dává smysl, přestože je rozhodně nepříjemné. Dobrá vláda pak udělá vše pro to, aby už k podobnému řešení pokud možno nemusela sahat, v opačném případě v demokratické zemi končí.

 1. Skutečný striktní lockdown úměrný katastrofě - u nás by odpovídající dobou byly dva až čtyři týdny.
 2. Zajistit přežití všem obyvatelům - finance, zásobování, teplo, pomoc
 3. Uvolňovat opatření postupně podle nastavených kritérií po krajích nebo okresech.
 4. Držet si zdravý pesimismus - v krizi vede k mnohem lepším výsledkům než optimismus, který krizi umocňuje. Nevzdávat se a pracovat na zlepšení.

Podrobněji viz

Nezbývá než konstatovat, že pokud by naši politikové, hygienici a další osoby, zodpovědné za rozhodování, sáhli po vyzkoušeném systému opatření z jiné země a nepokoušeli se epidemii "nějak očůrat", mohli jsme být v mnohem lepším stavu, ne-li "best in covid". Jsme pravý opak, s vyhlídkou na další katastrofu.